Hoe milieuvriendelijk is een elektrische scooter?

elektrische scooter

Een elektrische scooter is goedkoper in het onderhoud dan een traditionele scooter en hij is stiller. Daarnaast zijn de elektriciteitskosten veel lager dan de brandstofkosten van een benzinescooter. Maar wellicht het belangrijkste voordeel heeft te maken met het milieu. In dit artikel vertellen we je over de milieuvoordelen van een elektrische scooter zoals die van FastFuriousScooters.

Elektrische scooter: beter voor het milieu

Elektrische scooters, ook wel E-scooters genoemd, stoten geen schadelijke gassen uit. Daar vaart het milieu uiteraard wel bij. Er komt wel CO2 vrij bij het produceren van elektrische scooters, maar dat is minder dan de uitstoot van een benzinescooter. Sinds dit jaar moeten benzinescooters voldoen aan strengere eisen van de EU-richtlijn. Deze richtlijn wordt EURO5 genoemd en daarin staat vermeld hoe hoog de uitstoot van verschillende schadelijke gassen mag zijn. Enkele steden hebben inmiddels zogenaamde ‘milieuzones’ ingesteld, waar voertuigen die niet aan de richtlijn voldoen, niet meer welkom zijn. Dat geldt dus ook voor traditionele scooters die niet aan de richtlijn voldoen, vaak de wat oudere modellen.

Wat zijn de verschillen tussen elektrische scooters en benzinescooters?

We gaven al aan dat de CO2-uitstoot van benzinescooters hoger is dan die van elektrische scooters. Het is zelfs zo dat een benzinescooter gemiddeld ongeveer 1,5 tot 3,5 keer meer CO2 uitstoot. Waarschijnlijk wordt dit verschil alleen maar groter in de toekomst omdat de stroom steeds groener wordt. De uitstoot van een elektrische scooter is overigens alleen indirect, namelijk bij het produceren van de scooters. De stroom die daarvoor noodzakelijk is komt gedeeltelijk nog uit fossiele brandstoffen, maar dat wordt steeds minder. 

Daarnaast is het zo dat een elektrische scooter tijdens het rijden helemaal geen luchtverontreinigende stoffen uitstoot. Een benzinescooter in de stad stoot gemiddeld zelfs meer luchtverontreinigende stoffen uit dan een auto. We kunnen dus stellen dat de milieuvoordelen van de elektrische scooter op dit gebied enorm zijn.

De toekomst

Zoals we al vermeldden zijn er enkele steden die milieuzones ingesteld hebben. Dat aantal zal alleen maar groeien. Daar komt nog bij dat in het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle nieuwe scooters die niet sneller kunnen rijden dan 25 km per uur, elektrisch moeten zijn met ingang van 2025. De bedoeling is zelfs om dat vanaf 2030 te verhogen naar alle nieuwe scooters die niet sneller kunnen dan 45 km per uur. 

Conclusie

Zoals blijkt uit dit artikel zijn elektrische scooters en ook elektrische driewielers zoals te verkrijgen bij FastFuriousScooters, beduidend minder schadelijk voor het milieu dan benzinescooters. Ze zijn wel duurder in de aanschaf, maar met het oog op de scherpere eisen die de komende jaren gesteld worden, kan het een goed idee zijn om er toch eentje te gaan gebruiken.

Marthijs
Nooit opgegroeid met veel kennis van auto's om zich heen. Heeft zich er zelf in moeten verdiepen nadat hij zijn eerste auto kocht en heeft daardoor Autogids24 opgezet om informatie te delen. Over Autogids24.nl