Winterbanden test 3: Duurzaamheid, slijtagevastheid & brandstofverbruik

auto-banden

Drie belangrijke onderdelen waarop winterbanden door de ANWB worden getest zijn duurzaamheid, slijtagevastheid en de rolweerstand van winterbanden. In dit artikel een uitleg over hoe deze zaken worden getest.

Rolweerstand

Het brandstofverbruik wordt onder andere bepaald (voor ongeveer 35%) door de rolweerstand van een autoband. De rolweestand is de impact van krachten als de zwaartekracht, de luchtweerstand en mechanische wrijvingen op de banden en dus op de verplaatsing van je auto.

De rolweerstand wordt getest door het brandstofverbruik te meten bij een constante snelheid van 100 km/uur, over een traject van 2 km. Hoewel de rolweerstand dus niet de enige factor is voor een hoger brandstofverbruik, is dit wel dé graadmeter voor de energiezuinigheid van (winter)banden.

Slijtagevastheid

De slijtvastheid wordt gemeten door een testtraject af te leggen (eerst gedurende 5.000 km en vervolgens in convooi in stappen van 2.500 km in totaal 10.000 km), waarna gemeten wordt wat de profielafname en het gewichtsverlies van de banden was.

Duurzaamheid

De winterbanden worden ook op productie- en constructiefouten gecontroleerd. Dit wordt gedaan door een chemische analyse uit te voeren. Met deze chemische analyse wordt gekeken of- en hoeveel PAK’s er in de band zitten. PAK’s zijn kankerverwekkende deeltjes en daar mogen er niet meer dan een bepaalde hoeveelheid van gevonden worden wil het niet schadelijk voor de volksgezondheid zijn. Tegenwoordig zijn er genoeg alternatieven om ervoor te zorgen dat er geen PAK’s meer in de autobanden verwerkt zitten. Bij oudere modellen winterbanden is dit echter niet het geval en vandaar dat dit nog niet is meegerekend bij de totaalbeoordeling van autobanden.