Wetgeving Winterbanden Europa

wetgeving-winterbanden-europa

In veel landen binnen Europa zijn winterbanden onder sommige omstandigheden verplicht. Maar de precieze regels verschillen onderling nogal. In dit artikel de wetgeving voor 11 landen van de Europese unie.

Duitsland

Winterbanden

In Duitsland is er geen vaste periode waarop winterbanden verplicht zijn. Wel moet je bij winterse weersomstandigheden als ijzel, gladheid door sneeuw en gladheid door ijs- of rijpvorming winterbanden onder je auto hebben zitten.
Gebruik je winterbanden, dan moet je je aan de snelheid houden die voor die winterbanden voorgeschreven zijn. Daarnaast moet de profieldiepte minimaal 1,6 mm zijn en 4 mm wordt aanbevolen.

Boete

De boete die je de eerste keer krijgt voor het rijden zonder de juiste banden is € 40,- . Veroorzaak je door het gebruik van de verkeerde banden gevaarlijke situaties of overlast, dan kost het je € 80,- . Daarnaast krijg je in het laatste geval ook een strafpunt. Indien je meer dan 18 strafpunten hebt behaald wordt je een rijontzegging opgelegd voor onbepaalde tijd.

Sneeuwkettingen

In sommige omstandigheden is ook het gebruik van sneeuwkettingen verplicht. Is dit het geval, dan wordt dit met een verkeersbord duidelijk gemaakt. Met sneeuwkettingen mag je maximaal 50 km p/uur gereden worden.

Finland

Winterbanden

In Finland zijn winterbanden voor iedereen verplicht tussen 1 december en 3 maart. De verplichte profieldiepte is minimaal 3 mm. Aanbevolen wordt een profieldiepte van 5 mm.

Boete

Rijdt je in de periode dat winterbanden verplicht zijn met zomerbanden, dan kun je een boete verwachten van € 35,- .

Sneeuwkettingen

Sneeuwkettingen zijn niet verplicht, maar worden toegestaan als het wegdek anders niet veilig begaanbaar is.

Frankrijk

Winterbanden

In Frankrijk zijn winterbanden alleen verplicht als dit op een bord wordt aangegeven en wanneer de weg/weersomstandigheden dit verlangen.
De minimum profieldiepte is 3,5 mm.

Boete

Gebruik je geen winterbanden of sneeuwkettingen wanneer de weersomstandigheden hier wel om vragen, dan kun je een boete krijgen van €135. Heb je een boete gekregen? Dan mag je niet verder rijden.

Sneeuwkettingen

Sneeuwkettingen mogen alleen in geval van sneeuw op de weg gebruikt worden. Op veel bergpassen is het gebruik van sneeuwkettingen verplicht. Dit wordt dan aangegeven met het verkeersbord. De maximum snelheid is 50 km/h, mits de sneeuwkettingen dit aankunnen.

Italië

Winterbanden

In de Aostavallei is het van 15 oktober tot 15 april verplicht winterbanden te gebruiken. Op andere plaatsen is het alleen verplicht als een speciaal bord dit aangeeft.

Boete

De maximum boete is € 80,-.

Sneeuwkettingen

Het is nooit verplicht maar wel toegestaan om met sneeuwkettingen te rijden.

Kroatië

Winterbanden

Winterbanden moeten een minimum profiel van 4 mm hebben en het logo M+S dragen. Dit staat voor Mud and Snow. Spijkerbanden zijn niet toegestaan.

Boete

De hoogte van de boete bij het niet- of verkeerd gebruik van winterbanden is onbekend.

Sneeuwkettingen

Gebruik je geen winterbanden, dan ben je verplicht om in de wintermaanden sneeuwkettingen onder je auto te hebben zitten.

Noorwegen

Winterbanden

Wanneer de weersomstandigheden dit verlangen moet de auto uitgerust worden met ofwel winterbaden, sneeuwkettingen ofwel spijkerbanden.

Boete

Je kunt een boete krijgen van rond de € 90,- als je niet de juiste banden gebruikt onder winterse weersomstandigheden.

Sneeuwkettingen

Zoals gezegd zijn sneeuwkettingen verplicht als de weersomstandigheden erom vragen.

Oostenrijk

Winterbanden

Tussen 1 november en 15 april ben je verplicht om met winterbanden te rijden als de weersomstandigheden dit verlangen (op alle vier de banden).
De winterbanden moeten een minimaal 4 mm diep profiel hebben. Voor aanhangers geldt deze profieldikte regel niet.

Boete

Het is niet duidelijk hoe hoog de boete is bij niet- of verkeerd gebruik van winterbanden en/of sneeuwkettingen.

Sneeuwkettingen

Sneeuwkettingen mogen alleen gebruikt worden wanneer dit vanwege het weer echt noodzakelijk is. Ze mogen het wegdek niet beschadigen. Op sommige plaatsen wordt met borden aangegeven dat sneeuwkettingen verplicht zijn. In de Albergtunnel is het gebruik van sneeuwkettingen verboden.
De aanbevolen snelheid met sneeuwkettingen is 40 km/uur.

Slovenië

Winterbanden

Tussen 15 november en 15 maart is het gebruik van winterbanden verplicht. Ook onder winterse omstandigheden is het gebruik van winterbanden verplicht.
De banden moeten een minimale profieldiepte van 3 mm hebben.

Boete

Gebruik je geen winterbanden wanneer dit wel verplicht is, of is je profiel niet diep genoeg, dan kun je een boete krijgen van € 120,- .

Sneeuwkettingen

Gebruik je geen winterbanden, dan moet je sneeuwkettingen in je auto hebben liggen in de winter. Heb je zomerbanden met een minimale profieldiepte van 3 mm met sneeuwkettingen, dan gelden ze ook als winterbanden.

Slowakije

Winterbanden

Tijdens winterse weersomstandigheden zijn winterbanden óf all seasonbanden verplicht. Spijkerbanden zijn verboden.

Boete

De hoogte van de boete is onbekend.

Sneeuwkettingen

Je bent in de winter verplicht om sneeuwkettingen bij je te hebben.

Tsjechië

Winterbanden

Onder winterse weersomstandigheden ben je tussen 1 november en 31 maart verplicht om winterbanden te gebruiken. De banden moeten gekenmerkt zijn door M+S, M.S. of M&S en de minimale profieldiepte is 4 mm. Voor vrachtwagens geldt zelfs een minimale proefieldiepte van 6 mm.

Boete

De hoogte van de boete is onbekend.

Sneeuwkettingen

Het is verplicht om in de winter sneeuwkettingen bij je te hebben.

Zwitserland

Winterbanden

In Zwitserland is het gebruik van winterbanden niet verplicht, maar wel aanbevolen onder winterse weersomstandigheden.

Boete

Zorg je voor gevaar of overlast wanneer je onder winterse weersomstandigheden op zomerbanden rijdt, dan krijg je een bote van € 73,- .

Sneeuwkettingen

Sneeuwkettingen zijn verplicht als het wegdek en de weersomstandigheden dit verlangen. Ook kunnen speciale verkeersborden verplicht gebruik van sneeuwkettingen aangeven. De maximum¬snelheid van sneeuwkettingen in Zwitserland is 50 km/uur. Gebruik van sneeuwkettingen is verboden in de Selisberg-, de St. Gotthard- en de San Bernardinotunnel.

Zweden

Winterbanden

Van 1 december tot en met 31 maart ben je verplicht om met winterbanden te rijden. Dit geldt ook voor aanhangers.
Je banden moeten een minimale profieldiepte van 3 mm hebben.

Boete

Je kunt € 120,- boete krijgen als je zonder winterbanden rijdt en/of de profieldiepte minder dan 3 mm is.

Sneeuwkettingen

Als het wegdek en/of de weersomstandigheden dit verlangen zijn sneeuwkettingen verplicht.

Bron: anwb.nl