Uitstootvrij rijden, wat moet je weten

In België zal binnen afzienbare tijd de beperking van parkeertijd ook gaan gelden voor elektrische auto’s die worden opgeladen. Er wordt momenteel gewerkt aan een verkeersreglement. Elektrische voertuigen die opladen aan de openbare weg zullen dan niet langer beschouwd worden als stilstaand verkeer.

Er wordt in ons buurland ingezet op de vergroening van het wagenpark. De doelstelling is dat er in 2026 nog alleen elektrisch aangedreven bedrijfswagens gebruik kunnen maken van een fiscale aftrek. Er moeten tevens meer laadpalen komen, waarbij het niet langer de bedoeling moet zijn dat auto’s langer dan nodig bij een paal geparkeerd staan.

Efficiënter gebruik laadpalen

Er moet een efficiënt gebruik komen van laadpalen en daarom is wetsverandering nodig. Er komt dus een beperking van de parkeertijd. Er zal een onderbord worden geplaatst dat aangeeft dat elektrische of hybride voertuigen de tijd mogen nemen voor het opladen, maar niet meer langdurig mogen parkeren.

In Amsterdam wil het gemeentebestuur de stad in 2030 uitstootvrij maken. Dit betekent dat er alleen nog maar elektrisch aangedreven voertuigen mogen rondrijden. Voor OV-bussen en touringcars geldt al dat ze in 2022 geen uitlaatgassen mogen uitstoten. Vanaf 2025 moeten alle taxi’s en bestelwagens emissievrij zijn.

Men denkt dat er zo’n 30.000 laadpalen in 2050 moeten zijn. Op het moment zijn dat er ruim 3.000. Er moet dus nog het één en ander worden bijgebouwd. Er zijn ook al grote bedrijven die dit initiatief ondersteunen. Zo is Ikea met een wagenpark van 22 elektrische voertuigen in de hoofdstad, al bezig met louter uitstootvrije bezorging.

Verlaging klimaatvoetafdruk

Amsterdam is voor het bedrijf het begin van wereldwijde verlaging van de klimaatvoetafdruk. Ze hopen met deze stap de hele industrie te kunnen inspireren naar verduurzaming. Zelf zeggen ze dat het aantal thuisbezorgingen sinds de corona dusdanig is gestegen, dat het moment verantwoord was om te beginnen met schoon vervoer

Een duidelijke vergroening is ook te vinden bij de autoverhuurbranche. Sinds 24 maart 2020 heeft het Crisiscentrum in België aangegeven dat autoverhuur een essentiële dienst is, in ieder geval voor noodzakelijke verplaatsingen. In ons land werd dat nog niet zo erkend, maar een feit is dat de auto als vervoermiddel populairder is geworden sinds de coronacrisis.

De autoverhuurbranche koopt in ieder geval jaarlijks de helft van de aanwezige elektrische vervoervloot op. Voor wie een dagje naar de hoofdstad wil, kan dus eenvoudig een elektrische auto huren in Amsterdam.Voor veel lokale ondernemers geldt al langer dat ze hun bestelbus huren in Amsterdam, dit heeft mede te maken met de gunstige leasecontracten en de bijkomende kostenbesparingen. Deze kunnen ook elektrisch gehuurd worden. De branche is al klaar voor 2030.