Een autoverzekering zonder check afsluiten, kan dat wel?

auto-kopen-waar-op-letten

De autoverzekering is één van de weinige verzekeringen die in Nederland bij wet is verplicht. Nederland staat zeker niet alleen in deze wettelijke verplichting. Ook de andere Europese landen hebben er namelijk voor gekozen om de zogenaamde WA-verzekering op  te nemen op de lijst met verplichte verzekeringen. In principe geldt voor deze verzekering ook een zogenaamde verzekerplicht. Met andere woorden, wanneer verzekeraars geen gegronde reden hebben om ze te weigeren mogen ze dat eigenlijk niet doen. Wat echter wanneer de aanvrager van de verzekering omwille van een bepaalde reden op de zwarte lijst terecht is gekomen? Dan kan de aanvraag wel worden geweigerd met alle gevolgen van dien. Is een autoverzekering zonder check afsluiten dan eventueel wel een mogelijkheid? Lees vooral snel verder…!

Wat is een autoverzekering zonder check eigenlijk?

Laat ons allereerst maar even kijken naar wat een autoverzekering zonder check nu precies is. Het gaat hierbij aldus om een verzekering voor een auto die kan worden afgesloten zonder dat er daarvoor een check of een controle wordt uitgevoerd. Dat zorgt er dan in de praktijk dus voor dat de verzekeraar als het ware in het duister tast over bijvoorbeeld de geschiedenis van de verzekeringnemer. Omdat de verzekeraar op dit vlak dus geen enkele inschatting kan maken wordt er doorgaans voor gezorgd dat er altijd een controle of een uitgebreide check wordt uitgevoerd. In principe behoort het afsluiten van een autoverzekering zonder controle dan ook niet tot de mogelijkheden. Toch is er voor veel mensen mogelijks wel een interessant alternatief voor handen.

Een autoverzekering voor ‘complexe verzekeringnemers’ 

Het afsluiten van een autoverzekering zonder check is dus iets wat je in principe tegenwoordig niet kan doen. Verzekeraars zullen zich namelijk altijd concreet willen inlichten over de personen die ze gaan verzekeren (of net niet gaan verzekeren). Dit hoeft echter niet te betekenen dat mensen met een onzuivere verzekeringsgeschiedenis helemaal niet meer over de mogelijkheid beschikken om een autoverzekering af te sluiten. Er zijn namelijk op de markt ook verschillende verzekeraars terug te vinden zoals bijvoorbeeld De Vereende die net wat meer mogelijkheden in huis hebben in vergelijking met standaard verzekeraars. Ondanks dat ook zij wel degelijk een bepaalde controle zullen uitvoeren is de kans groot dat je alsnog een verzekering bij haar zal kunnen afsluiten.

Het spreekt voor zich dat De Vereende bovenstaande niet zomaar doet. Ook zij moet er namelijk voor zorgen dat de solvabiliteit van de organisatie niet in het gedrang wordt gebracht door enkele verzekeringnemers die het niet zo goed met derden voor hebben. Dit heeft als gevolg dat een dergelijke verzekeraar zich altijd extra probeert in te dekken. In principe gebeurt dit op twee verschillende manieren. Het gaat hierbij om de volgende:

  1. Er zal gebruik worden gemaakt van een hogere verzekeringspremie;
  2. Er wordt een bepaalde waarborgsom gevraagd; 

Financieel gezien is het dus duidelijk zo dat het eigenlijk niet zo interessant is om een beroep te doen op een verzekeraar die probleemgevallen verzekert. Dit gezegd hebbende is het zo dat veel mensen over geen andere mogelijkheid beschikken. Voorkomen is op dit vlak dus beslist beter dan genezen.

Welke autoverzekering zonder check afsluiten?

Het afsluiten van een autoverzekering zonder check is dus eigenlijk tegenwoordig zo goed als onmogelijk. Wel is het zo dat bepaalde verzekeraars bereid zijn om ‘probleemgevallen’ te verzekeren. De vraag die mensen zich dan doorgaans stellen is welke verzekeringen er op deze manier kunnen worden afgesloten. Gaat het namelijk zomaar om elk type van autoverzekering? Doorgaans niet. Het komt zeer vaak voor dat verzekeraars er in dit geval uitsluitend voor kiezen om de verplichte WA-verzekering aan te bieden. Dit betekent dat het afsluiten van een beperkt of een volledige cascoverzekering wat extra voeten in de aarde kan hebben. 

Heb je toch een verzekeraar gevonden die bereid is om jou een meer uitgebreide autoverzekering zonder check toe te kennen? Dan zal je doorgaans wel rekening moeten houden met behoorlijk stevige kosten. Je moet jezelf dan ook altijd de vraag stellen of je jezelf op deze manier niet nodeloos in de problemen zal brengen. Kan je enkel en alleen een WA-verzekering afsluiten? Dan spreekt het voor zich dat je er wel rekening mee moet houden dat je bij een schadegeval de schade aan je eigen voertuig volledig zelf zal moeten vergoeden. 

Voorkomen is beter dan genezen 

Zoals eerder op deze pagina reeds vermeld is het altijd het interessantst om het afsluiten van een autoverzekering zonder check te voorkomen. Heel wat mensen komen op een zeker ogenblik in hun leven terecht in een situatie waarin ze niet meer over de mogelijkheid beschikken om een beroep te doen op een standaard verzekeraar voor hun autoverzekering. Dit is doorgaans het gevolg van het feit dat men bijvoorbeeld op een zeker ogenblik niet in staat was om de voorgaande verzekeringen te betalen. Wanneer de schulden zich dan opstapelen is het niet alleen mogelijk dat de verzekeraar de lopende polis annuleert, maar ook dat ze je niet langer als klant wil accepteren. 

Het is lang niet altijd zo dat de behoeften aan een autoverzekering zonder check in de hand wordt gewerkt door financiële motieven. Het is bijvoorbeeld ook best mogelijk dat je in het verleden binnen een bepaalde periode gewoon erg veel schadegevallen hebt gehad. In het bijzonder wanneer er dan sprake is van veel schadegevallen met een (behoorlijke) eigen schuld is de kans niet onbestaande dat er rode vlaggen zullen worden opgetrokken bij je verzekeraar. Ook een dergelijke situatie zou er dan ook voor kunnen zorgen dat een autoverzekering zonder check afsluiten nog je enige optie wordt. 

Gelukkig is het ook mogelijk om deze situatie te voorkomen. Probeer er in eerste instantie altijd voor te zorgen dat je het benodigde bedrag voor je autoverzekering maandelijks opzij kan zetten. Blijft het éénmalig betalen van je autoverzekering aan het einde van de jaar ook dan nog een behoorlijke kost? Dan kan je eventueel overwegen om de premie te laten splitsen. Maandelijkse of kwartaal betalingen zijn veel toegankelijker en eenvoudiger vol te houden. Bovendien spreekt het voor zich dat je er ook altijd goed aan doet om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen wanneer je de weg op gaat. Enkel en alleen op die manier voorkom je dat ook een autoverzekering zonder check afsluiten op een bepaald ogenblik nog de enige optie zal zijn. Geennee.nl kan je hierin verder helpen.

Marthijs
Nooit opgegroeid met veel kennis van auto's om zich heen. Heeft zich er zelf in moeten verdiepen nadat hij zijn eerste auto kocht en heeft daardoor Autogids24 opgezet om informatie te delen. Over Autogids24.nl